Sprzedaż

Zajmujemy się sprzedażą wraz z dowozem i zamontowaniem sprzętu pożarniczego:

  • gaśnic,
  • hydrantów, wewnętrznych, zewnętrznych,
  • znaków bezpieczeństwa, ewakuacyjnych,
  • sprzętu pożarniczego, BHP,
  • oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego,
  • podzespołów systemów oddymiania, sygnalizacji alarmu pożaru,
  • klap dymowych,
  • inne.