Oferta

Nasza działalność obejmuje następujący zakres usług:

  • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budownictwie.
  • Dostosowanie starych budynków do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, budowlanych.
  • Opinie, ekspertyzy przeciwpożarowe i budowlane, opiniowanie projektów przez Rzeczoznawcę ds. p.poż. i budowlanego.
  • Projektowanie nowych budynków pod względem p.poż, budowlanym spełniających wymagania aktualnych przepisów, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Opracowywanie DKZPW Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.
  • Opracowywanie Oceny Zagrożenia Wybuchem.
  • Opracowywanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo w zakresie oświetlenia awaryjnego, hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych, systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemu wentylacji pożarowej (oddymianie), przejść przepustów instalacyjnych,
  • Sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego, ewakuacyjnego, BHP.
  • Wykonywanie instalacji oddymiania, klap dymowych, czujek dymu, oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych.

Służymy fachowym doradztwem na każdym etapie współpracy. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chętnie odpowiemy na nie podczas kontaktu telefonicznego. Zapraszamy!

Do pobrania

LUTZ Domaszkowice
Jedlice do druku A1 05 04 2014
Koszty aktualizacji IBP Kluczbork